Central de detecció

La Central de Detecció d’Incèndis és una unitat de control per a la detecció dincendis.