Sistema detecció de monòxid de carboni

La finalitat bàsica d’un sistema de detecció de CO resideix a assegurar
unes condicions mínimes de salubritat de l’aire quant a monòxid de
carboni (CO) es refereix.
Les principals fonts de generació de CO són ​​els motors de gasolina i
dièsel dels vehicles.
És per això que la seva aplicació bàsica sigui per a garatges i túnels, encara que no per això no es pot utilitzar en altres recintes.