Extinció per campanes de cuina

Les cuines actuals presenten una perillosa combinació d’elevades quantitats d’olis inflamables i potents fonts de calor creant una situació en què el foc és una amenaça constant, per això el Ministeri de Foment va publicar la norma UNE 23510 per a Cuines comercials noves o de canvi de titular on s’exigeix ​​un sistema d’extinció automàtica de campanes de cuina, definint els requisits tècnics per a aquest tipus d’extincions automàtiques
Oferim un sistema i equip que protegeix tant els elements de cocció com la campana, el plènum i els conductes d’aspiració; elements pels quals es propaga un incendi amb facilitat.

Un agent extintor molt efectiu que aconsegueix una ràpida extinció del foc i prevé la reignició, no és tòxic ni allibera gasos nocius en entrar en contacte amb el foc.
Detecció i extinció activa 24h, sense necessitar personal, evitant tants incendis que es generen amb el local buit, per distraccions com deixar una fregidores connectada.

Tots els elements que componen el sistema compleixen amb les normatives europees, cosa que li atorga el marcatge CE.