CO2

El diòxid de carboni és un gas a temperatura i pressió ambientals normals i es transforma en un líquid quan és sotmès a pressió i fred fins al punt que es pot arribar a convertir en un sòlid si continuem refredant-lo i comprimint-lo. El CO2 sòlid es coneix com a gel sec.