Hídrics

Extintor portàtil d’incendis permanentment pressuritzat d’aigua amb additius, en recipient d’acer recarregable.