POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció de Lamanfoc 2018, S.L. manifesta que constitueix la seva voluntat empresarial i objectiu prioritari prestar la màxima atenció a cadascuna de les activitats que executem, a cada decisió que adoptem i a cada acció que realitzem.

Aquesta Política de Qualitat es defineix dins propòsit de l’organització que és la d’instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis, de qualitat i econòmicament rendibles, i serveix com a marc per a l’establiment d’objectius de qualitat.

Aquesta filosofia s’ha d’assumir en cadascun dels departaments mitjançant el fidel compliment dels principis següents:

  • Plena satisfacció dels nostres clients, oferint uns productes i serveis que satisfacin les seves expectatives. Per això, enfoquem les nostres accions a identificar, avaluar i definir els requisits del client, les seves necessitats i expectatives, per tal de satisfer-les.
  • Controlar de manera sistemàtica tots i cadascun dels factors rellevants dels quals depèn la Qualitat dels nostres productes i serveis.
  • Motivar en matèria de qualitat tots els nostres col·laboradors.
  • Complir totes les especificacions, normes, requisits legals o altres establerts.
  • Potenciar la Millora Contínua del sistema de gestió de la Qualitat a través de l’establiment d’indicadors d’acompliment, seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació dels mateixos, així com el plantejament d’objectius de qualitat i millora en les funcions i els nivells pertinents de l’organització .
  • Obtenir els màxims beneficis econòmics per l’activitat del negoci optimitzant l’ús dels recursos associats, incorporant-hi les noves tecnologies.

Aquesta política de qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat.