B.I.E 25 amb 20 metres de mànega

 

Boca d’incendis equipada de 25 mm segons Norma UNE-EN-671-1 composta per armari horitzontal de xapa d’acer pintat en vermell de 680x660x242 mm amb porta d’acer inoxidable i pany quadrat, debanadora de discos, amb alimentació axial, mànega semirígida de Ø 25 mm i 20 m de longitud fabricada segons Norma UNE 23.091 / 3A, llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig) connectada per mitjà de machón roscat, braç amb doble articulació, vàlvula de 1 “, amb presa de manòmetre i manòmetre, i cable d’alimentació entre vàlvula i debanadora.

CONTACTA’NS

Les boques d'incendi equipades són els equips que s'empren en general per protegir l'interior dels establiments industrials i els edificis de forma manual. Els models estàndard estan compostos per un armari, una mànega, una vàlvula i una llança regulable. La mànega queda disposada en un carret, preparada per ser desenrotllada a l'estirar d'un extrem de la mànega i queda l'extrem oposat connectat a la vàlvula.

Per normativa les boques d'incendi equipades s'han de sotmetre a unes revisions i controls cada 3 mesos, un any i 5 anys.