B.I.E 45 amb 20 metres de mànega

 

Boca d’incendis equipada de 45 mm segons Norma UNE-EN671-2 de la Marca COFEM composta per armari horitzontal de xapa d’acer pintat en vermell de 640x500x160 mm amb porta d’acer inoxidable i pany quadrat, debanadora de ràdios de Æ 350 mm cromada , mànega plana de Æ 45 mm i 15 o 20 m de longitud fabricada segons Norma UNE 23.091 / 2A racorada en els seus extrems amb ràcords UNE 23.400 de 45 mm, vàlvula de seient amb rosques de 1 1/2 “i ràcord UNE 23.400 de 45 mm, manòmetre, llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig) amb suport i ràcord UNE 23.400 de 45 mm.

CONTACTA’NS

Les boques d'incendi equipades són els equips que s'empren en general per protegir l'interior dels establiments industrials i els edificis de forma manual. Els models estàndard estan compostos per un armari, una mànega, una vàlvula i una llança regulable. La mànega queda disposada en un carret, preparada per ser desenrotllada a l'estirar d'un extrem de la mànega i queda l'extrem oposat connectat a la vàlvula.

Per normativa les boques d'incendi equipades s'han de sotmetre a unes revisions i controls cada 3 mesos, un any i 5 anys.