Extinció automàtica

 

Els grups de pressió contra incendis, coneguts també com a grups de bombament, són un sistema d’impulsió d’aigua que protegeix l’edifici dels incendis, i ho fa subministrant un cabal d’aigua o altres líquids determinat a una pressió adequada a una instal·lació contra incendi : biaix, hidrants, ruixadors etc.

CONTACTA’NS