Extinció

Són senyals Fotoluminiscient que indiquen els equips de protecció contra incendis com Extintor, Polsador manual, Boca d’incendis, Hidrants, Manta ignifuga…

CONTACTA’NS