Extintor de Pols ABC 12Kg

EFICIÈNCIA: 55A 233B

AGENT EXTINTOR: Pols Químic ABC-40

AGENT IMPULSOR: Nitrògen (120 grs)

DIMENSIONS (mm): Altura/510  –  Diàmetre/180

CAPACITAT: 9Kg

MOANÒMETRE: Llautó

TEMPERATURA SERVEI: -20ºC/+60ºC

PRESSIÓ PROVA: 21 bar.

Pdf. Extintor portátil de 12kg – Polvo Eficàcia Media – 55A 233B

CONTACTA’NS

Aquesta tipologia d'extintors s'utilitza habitualment per sufocar focs de tipus ABC, és a dir focs provocats per:

• Tipus A: focs de matèries sòlides, com ara fusta, teixits, goma, paper i alguns tipus de plàstic o sintètics.
• Tipus B: focs de matèries líquides, com gasolina, olis, pintura, gasos i líquids inflamables i lubricants.
• Tipus C: focs de matèries gasoses, com la major part dels gasos combustibles.

Estan compostos per una barreja de diversos components. S'utilitzen diversos tipus de pols químics secs que no són tòxics, encara que poden causar problemes respiratoris o dificultats en la visibilitat després de la seva descàrrega.

És important no utilitzar-los sobre persones que tinguin cremades o les estiguin patint ja que els components químics en contacte amb superfícies aquoses poden produir un àcid nociu.