Extintor de Pols ABC 3Kg


EFICIÈNCIA: 13A 70B C

AGENT EXTINTOR: Pols Químic ABC-40

AGENT IMPULSOR: Nitrògen (40 grs)

DIMENSIONS (mm): Altura/481  –  Diàmetre/110

CAPACITAT: 3Kg

MANÒMETRE: Llautó

TEMPERATURA SERVEI: -20ºC/+60ºC

PRESSIÓ PROVA: 27 bar.

Pdf. Extintor portàtil de 3 kg pols eficàcia Mitja – 13A 570B

CONTACTA’NS

Aquesta tipologia d'extintors s'utilitza habitualment per sufocar focs de tipus ABC, és a dir focs provocats per:

• Tipus A: focs de matèries sòlides, com ara fusta, teixits, goma, paper i alguns tipus de plàstic o sintètics.
• Tipus B: focs de matèries líquides, com gasolina, olis, pintura, gasos i líquids inflamables i lubricants.
• Tipus C: focs de matèries gasoses, com la major part dels gasos combustibles.

Estan compostos per una barreja de diversos components. S'utilitzen diversos tipus de pols químics secs que no són tòxics, encara que poden causar problemes respiratoris o dificultats en la visibilitat després de la seva descàrrega.

És important no utilitzar-los sobre persones que tinguin cremades o les estiguin patint ja que els components químics en contacte amb superfícies aquoses poden produir un àcid nociu.