Extintor Marina 3kg pols

EFICIÈNCIA: 13A 70B

AGENT EXTINTORr: 3 Kg POLVO MARINA

AGENT PROPULSOR

DIMENSIONS (mm):

PES (kg):

TEMPERATURA UTILITZACIÓ:

PRESSIÓ PROVA:

Extintor portàtil 3 kg POLS MARINA EFICACIA MITJA 13A 70B

CONTACTA’NS

L'extintor MARINA de 3kg és ideal per combatre focs de tipus ABC. Exclusiu per a vaixells i tota mena d'embarcacions aquàtiques. Extintors portàtils d'incendis permanentment pressuritzats, en recipient d'acer recarregable.