Extintor Marina 6L hídric

EFICIÈNCIA: 27A 233B 75F

AGENT EXTINTORr: 6L hídric MARINA

AGENT PROPULSOR

DIMENSIONS (mm):

PES (kg): 9,56kg

TEMPERATURA UTILITZACIÓ: 5/50º

PRESSIÓ PROVA: 27bar

Extintor portàtil de 6 L HÍDRIC MARINA EFICACIA 27A 233B 75F

CONTACTA’NS

L'extintor MARINA de 6L hídric és ideal per combatre focs de tipus ABC. Exclusiu per a vaixells i tota mena d'embarcacions aquàtiques. Extintors portàtils d'incendis permanentment pressuritzats, en recipient d'acer recarregable.