Extintor Marina 9kg pols

EFICIÈNCIA: 34A 183B

AGENT EXTINTORr: 9 Kg POLVO MARINA

AGENT PROPULSOR

DIMENSIONS (mm):

PES (kg):

TEMPERATURA UTILITZACIÓ:

PRESSIÓ PROVA:

Extintor portàtil 9 kg POLS MARINA EFICACIA MITJA 34A 183B

CONTACTA’NS

L'extintor MARINA de 9kg és ideal per combatre focs de tipus ABC. Exclusiu per a vaixells i tota mena d'embarcacions aquàtiques. Extintors portàtils d'incendis permanentment pressuritzats, en recipient d'acer recarregable.