Extintor Marina 9L hídric

EFICIÈNCIA: 34A 233B 40F

AGENT EXTINTORr: 9L hídric MARINA

AGENT PROPULSOR

DIMENSIONS (mm): 375 mm alçada

PES (kg):

TEMPERATURA UTILITZACIÓ: -30/60 º

PRESSIÓ PROVA: 27bar

Extintor portátil de 9 L HÍDRICO MARINA EFICACIA 34A 233B 40F

CONTACTA’NS

L'extintor MARINA 9L hídric és ideal per combatre focs de tipus ABC. Exclusiu per a vaixells i tota mena d'embarcacions aquàtiques. Extintors portàtils d'incendis permanentment pressuritzats, en recipient d'acer recarregable.