PROTECCIÓ PASSIVA

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE:

Protecció d’estructures.

Compartimentació resistent al foc.

Portes i comportes tallafocs.

Segellat d’obertures i passos d’instal·lacions.